Brunno Oravec

Nahrávacie štúdio

V profesionálne vybavenom nahrávaciom štúdiu je možné realizovať záznam hudobných skupín - live (všetkých druhov hudobných nástrojov) ako aj postprodukciu a mastering. Takisto je možné realizovať výrobu hudobných podkladov, reklamných spotov, dabing, postprodukciu filmového zvuku...

Profesionálne nahrávacie štúdio na platforme Mac aj PC

-Pro Tools HD 10.3.9. 16 I/O digital -analog
- Vst platforma,Nuendo,
- Vst instruments

- Záznam mimo štúdia 32 tracks (záznam koncertov, spoločenských akcií, vystúpení zborov, orchestrov, festivaly a podobne ) a následná postprodukcia v štúdiu podľa dohody
- záznam sólových interpretov aj hudobných skupín
- realizácia hudobných projektov "na kľúč"
- mixáž záznamu
- mastering – výstupný formát podľa dohody
- aranžmány a kompozícia skladieb, filmovej hudby, podkladov do reklam
- produkcia kompletných hudobných albumov (aranžmány, hudobná réžia, záznam, postrodukcia, mastering)